BATERIA TOKYO

35 trets amb multiefectes coco, peònies, corones, cracker, flash i crisantems en variats colors

Duración: 40 seg. (30mm 35d)
Categoria3 (Majors de 18)

80,00

Promocions no acumulables. Només aplicable una promoció per producte.