Cancelacions i Devolucions

Cancelacions i devolucions

La legislació vigent prohibeix expressament l’enviament de productes pirotècnics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador al local de venda.
GRUP PETARDOS CM no accepta una devolució d’un producte que ha sortit de les nostres botigues perque podria haver estat manipulat, intencionadament o no.

Anulacio de la comanda

Si voleu anul·lar una comanda abans del lliurament del producte, podeu fer-ho contactant amb el nostre servei d’atenció al client. Si us plau, envieu el següent formulari, imprès o per correu electrònic, degudament emplenat al nostre servei d’atenció al client.

Formulari de devolució

Número de comanda:

Data de la comanda:

Dades de contacte:

Nom:

Direcció:

Teléfon

Email

Producte a tornar

Si només desitja anular part de la comanda, indiqui quins productes no desitja

Data i firma del client:

 

Devolució de productes defectuosos o que no funcionen correctament.

En aquest cas es realitzarà la devolució dels mateixos a la botiga, amb l’objectiu de ser lliurat al lloc de rebuig correcte per aquest tipus de productes. En el moment de la devolució haurà d’indicar si sol·licita l’abonament de l’import dels productes defectuosos o el seu canvi per altres productes.

En cas de no poder tornar els productes defectuosos a l’establiment on els va recollir, contacti amb els serveis d’atenció al client :

AV CATALUNYA 228
08184 PALAU DE PLEGAMANS (BARCELONA)
Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04
E-mail: petardoscm@petardoscm.com

OFICINES D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CLIENT.

GRUP PETARDOS CM proporciona l’atenció personalitzada que calgui, a través dels següents mitjans de contacte::

  • AV CATALUNYA 228-08184 PALAU DE PLEGAMANS (ARCELONA)
  • Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04
  • E-mail: petardoscm@petardoscm.com